Вправа 696 - ГДЗ 4 клас Математика Козак 2021

Реклама:

Завдання 696. Розглянь малюнки і записи обчислення площі прямокутника.

Завдання № 696 - Площа фігури - ГДЗ Математика 4 клас М. В. Козак, О. П. Корчевська 2021 - Частина 1

Прочитай, як обчислювала площу прямокутника Мар’янка.

Вона вклала мірку, площа якої 1 см², по довжині прямокутника 4 рази. Одержала смужку, площа якої дорівнює 4 см². А таких смужок у прямокутнику є 3. Тому площа прямокутника дорівнює 4 · 3 = 12 (см²).

Розкажи, як обчислював площу прямокутника Святослав.

Площа прямокутника дорівнює добутку його довжини і ширини, виражених в однакових одиницях вимірювання довжини.


Святослав вклав мірку, площа якої 1 см2, по ширині прямокутника 3 рази. Одержав смужку, площа якої дорівнює 3 см2. А таких смужок у прямокутника є 4.

Тому площа прямокутника дорівнює 3 • 4 = 12 (см2).

Повідомити про помилку
Реклама: