Дізнаюся більше про прикметник

Вправа 6

Випиши з тексту попереднього завдання виділені словосполучення. Допиши пропущені закінчення. Підкресли прикметники. Познач їхній відмінок.


Яскравого (Р. в.) сонця; запальної (Р. в.) музики; веселих (Р. в.) карнавалів; святкові (Н. в.) дійства; на високих (М. в.) ходулях; великі (Зн. в.) костюми; зі смішними (Ор. в.) масками; у вуличних (М. в.) виставах.

Повідомити про помилку