ЧАСТИНИ МОВИ ІМЕННИК - Поняття про іменники

Вправа 1

За цим зразком створіть схеми і розкажіть про іменники навчання, читання, старання. Скористайтеся тлумачним словником.


Іменник навчання – називає предмет (який не можна побачити), відповідає на питання що?

Має два значення:

– організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння й усвідомлення навчального матеріалу та подальшого застосування отриманих знань, умінь і навичок на практиці;

– цілеспрямований процес передачі та засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

Назва неістоти

Загальна назва

Іменник читання – називає предмет (який не можна побачити), відповідає на питання що?

Має два значення:

– те, що читають, читаний текст.

– цикл доповідей, лекцій, виступів читців, присвячений якому-небудь колу питань.

– Назва неістоти

– Загальна назва

Іменник старання – називає предмет (який не можна побачити), відповідає на питання що?

Має два значення:

– зусилля, спрямовані на досягнення, виконання чого-небудь;

– дія за значенням старатися.

Назва неістоти

Загальна назва

Повідомити про помилку