ЧАСТИНА 1 - ПРИРОДА УКРАЇНИ

Реклама:

Завдання 3. А. Обери з поданого переліку правила демократичної культури, яких учні навчаються в школі. Доповни перелік.


 Учні можуть вільно висловлювати свої погляди.
 Учні ставляться одне до одного з повагою, співчуттям та готові прийти на допомогу в разі потреби.
За вчинки учнів класу відповідає лише голова класу.
 Учні дослуховуються одне до одного, у разі конфлікту - проводять перемовини і приходять до порозуміння (компромісу).

Б. Порівняй ролі глави країни та голови класу - старости. Що в них спільного? Чим вони різняться?
В. Чи є школа міні моделлю суспільства? А держави? Доведи

Б. Порівняння глави країни та голови класу (старости):

Спільне:

  1. Обидва мають відповідальність за керування і ведення справ у своєму "колективі" – глава країни для країни, а голова класу для класу.
  2. Вони повинні слухати і розуміти потреби та думки своїх "підлеглих" – громадян для глави країни і однокласників для голови класу.

Різниця:

  1. Глава країни керує країною і приймає важливі рішення на рівні країни, тоді як голова класу керує лише класом і приймає рішення в класних справах.
  2. Глава країни може мати дорослих радників та робити важливі рішення для всієї країни, в той час як голова класу зазвичай працює разом із вчителем і вирішує питання, що стосуються лише класу.

В. Роль школи та держави у суспільстві:

Школа:

  1. Школа є міні-моделлю суспільства, оскільки в ній діти навчаються основним знанням і вмінням, які потрібні для життя в суспільстві.
  2. У школі діти вчаться співпраці, комунікації та розвивають навички, які стануть їм у пригоді в майбутньому.

Держава:

  1. Держава - це суспільство в цілому, яке включає всі громадян та організує їх життя і діяльність на різних рівнях.
  2. Держава створює закони, регулює економіку, забезпечує безпеку та надає громадянам різні послуги.

Отже, школа - це навчальна міні-модель суспільства, де діти вчаться основам, а держава - це справжнє суспільство, яке включає всіх громадян і забезпечує управління та функціонування всіх сфер життя.

Повідомити про помилку
Реклама: