ГДЗ Українська мова 7 клас Н.В. Бондаренко, А.В. Ярмолюк 2007 

ГДЗ Українська мова 7 клас Н.В. Бондаренко, А.В. Ярмолюк (2007 рік)
 • Автори:
 • Тип: Відповіді до підручника
 • Рік видання: 2007
 • Видавництво: Освіта, Київ

Обери відповідь до вправи

 • Вступ № 6-29

  • § 1. Місце української мови серед інших слов’янських мов № 6-9

   6 8 9
  • § 2. Повторення та узагальнення вивченого в шостому класі № 10-29

 • Морфологія. Орфографія. Дієприкметник № 34-159

  • § 4. Дієприкметник як особлива форма дієслова № 34-38

  • § 5. Відмінювання дієприкметників № 41-45

  • § 6. Дієприкметниковий зворот № 49-54

  • § 8. Активні і пасивні дієприкметники № 61-96

  • § 9. Буква н у дієприкметниках № 98-104

  • § 10. Твір-опис зовнішності людини № 112

   112
  • § 11. Не з дієприкметниками № 117-123

  • § 12. Безособові дієслівні форми на о, -то № 130-134

  • § 13. Узагальнення й систематизація вивченого про дієприкметник № 145-159

 • Дієприслівник № 174-203

  • § 15. Дієприслівник як особлива форма дієслова № 174

   174
  • § 16. Дієприслівниковий зворот. Не з дієприслівниками № 179-182

  • § 17. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення № 186-192

  • § 18. Докладний переказ розповідного тексту з описом процесу праці № 198

   198
  • § 19. Узагальнення й систематизація вивченого про дієприслівник № 202-203

 • Прислівник № 218-319

  • § 20. Прислівник як частина мови № 218-219

  • § 22. Ступені порівняння прислівників № 234-243

  • § 24. Способи творення прислівників № 250-258

  • § 25. Правопис прислівників. Букви н і нн у прислівниках № 265-267

  • § 26. Не і ні з прислівниками № 269-279

  • § 28. Букви и та і в кінці прислівників № 285-289

  • § 29. Дефіс у прислівниках № 295-299

  • § 31. Написання прислівників разом та окремо № 306-309

  • § 32. Узагальнення й систематизація вивченого про прислівник № 311-319

 • Службові частини мови. Прийменник № 323-383

  • § 34. Прийменник як частина мови № 323-331

  • § 35. Непохідні й похідні прийменники № 338-343

  • § 36. Написання прийменників № 346-351

  • § 38. Узагальнення й систематизація вивченого про прийменник № 379-383

 • Сполучник № 398-420

  • § 40. Сполучник як службова частина мови № 398

   398
  • § 42. Вживання сполучників у простому й складному реченнях № 417

   417
  • § 43. Написання сполучників разом та окремо № 420

   420
 • Частка № 436-454

  • § 45. Частка як службова частина мови № 436

   436
  • § 46. Написання часток бо, но, то, от, таки № 443

   443
  • § 47. Частки не і ні з різними частинами мови № 447-448

  • § 48. Узагальнення й систематизація вивченого про службові частини мови № 454

   454
 • Вигук № 468-495

  • § 50. Вигук як частина мови № 468

   468
  • § 51. Узагальнення й систематизація вивченого з морфології та орфографії № 473-495


Варто переглянути