ГДЗ Українська мова 7 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2007 рік) 

Назад до ГДЗ 7 клас Українська мова
ГДЗ Українська мова 7 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2007 рік)
14
 • Автори:
 • Тип: Відповіді до підручника
 • Рік видання: 2007
 • Видавництво: Грамота, Київ
 • Мова навчання: українська
 • § 1. Мова - скарбниця духовності народу № 3-11

  3 5 7 11
 • Повторення вивченого № 13-37

  • § 2. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях № 13-19

   13 14 15 16 17 18 19
  • § 3. Частини мови. Вивчені групи орфограм № 22-37

   22 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37
 • Морфологія. Дієслово № 39-118

  • § 4. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль № 39-43

   39 40 43
  • § 5. Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на -но, -то (загальне ознайомлення) № 48-50

   48 49 50
  • § 6. Неозначена форма (інфінітив) та особові форми дієслова № 54-59

   54 56 58 59
  • § 7. Доконаний і недоконаний вид дієслова № 62-63

   62 63
  • § 8. Часи дієслова. Теперішній час. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі. Майбутній час № 67-70

   67 68 70
  • § 9. Дієслова І та II дієвідміни. Дієвідмінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу № 73-74

   73 74
  • § 10. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий). Творення дієслів умовного способу і наказового способу № 84-92

   84 86 87 91 92
  • § 11. Безособові дієслова № 95-98

   95 97 98
  • § 12. Способи творення дієслів № 101-108

   101 103 105 106 107 108
  • § 13. Не з дієсловами (повторення) № 111-118

   111 112 113 115 116 117 118
 • Морфологія. Дієприкметник (форма дієслова) № 120-161

  • § 14. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль № 120-126

   120 121 122 123 124 126
  • § 15. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часу № 128-132

   128 129 130 131 132
  • § 16. Дієприкметниковий зворот № 135-139

   135 136 139
  • § 17. Безособові дієслівні форми на -но, -то № 141-145

   141 145
  • § 18. Написання -н- у дієприкметниках і -нн- у прикметниках дієприкметникового походження № 147-153

   147 150 153
  • § 19. Не з дієприкметниками № 156-161

   156 157 161
 • Морфологія. Дієприслівник (форма дієслова) № 164-195

  • § 20. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль № 164-166

   164 165 166
  • § 21. Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення № 169-174

   169 171 173 174
  • § 22. Дієприслівниковий зворот № 176-181

   176 177 180 181
  • § 23. Не з дієприслівниками № 182-195

   182 184 186 187 190 191 192 194 195
 • Морфологія. Прислівник № 197-254

  • § 24. Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль № 197-202

   197 198 202
  • § 25. Розряди прислівників (практично) № 204-208

   204 205 207 208
  • § 26. Ступені порівняння прислівників. Способи їх творення № 211-214

   211 213 214
  • § 27. Букви -н- та -нн- у прислівниках № 219-222

   219 222
  • § 28. Не і ні з прислівниками № 223-226

   223 226
  • § 29. И та і в кінці прислівників № 229-232

   229 232
  • § 30. Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників № 235-237

   235 237
  • § 31. Написання прислівників разом і через дефіс № 238-245

   238 239 242 243 245
  • § 32. Написання прислівникових словосполучень типу: раз у раз, з дня на день і подібних № 248-254

   248 250 251 252 253 254
 • Морфологія. Прийменник № 258-276

  • § 33. Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку в словосполученні № 258-261

   258 260 261
  • § 34. Непохідні й похідні прийменники № 263-266

   263 266
  • § 35. Правопис прийменників. Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс № 267-276

   267 269 270 272 273 274 276
 • Морфологія. Сполучннк № 278-305

  • § 36. Сполучник як службова частина мови № 278-282

   278 279 281 282
  • § 37. Уживання сполучників у простому і складному реченнях: сполучники сурядності и підрядності № 284-289

   284 289
  • § 38. Правопис сполучників. Написання сполучників разом і окремо № 293-305

   293 294 295 297 298 299 300 301 302 305
 • Морфологія. Частка № 309-330

  • § 39. Частка як службова частина мови № 309

   309
  • § 40. Розряди часток за значенням № 312-315

   312 314 315
  • § 41. Правопис часток. Написання часток -бо, -но, -то, -таки № 321

   321
  • § 42. Не та ні з різними частинами мови № 324-330

   324 327 328 329 330
 • Морфологія. Вигук № 335-362

  • § 43. Вигук як особлива частина мови № 335-337

   335 336 337
  • § 44. Правопис вигуків. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках № 340-347

   340 342 343 344 346 347
  • § 45. Узагальнення і систематизація вивченого про частини мови, їх правопис і використання в мові № 349-362

   349 350 351 352 353 356 357 358 359 361 362
 • Зв’язна мова (мовлення) № 364-448

  • § 46. Повторення вивченого про текст № 364-369

   364 365 366 367 369
  • § 47. Повторення вивченого про мовні стилі. Публіцистичний стиль № 370-377

   370 371 372 373 374 377
  • § 48. Складний план власного висловлювання № 380-384

   380 382 383 384
  • § 49. Різновиди читання. Ознайомлювальне читання № 385-387

   385 386 387
  • § 50. Опис зовнішності людини № 392-394

   392 393 394
  • § 51. Опис процесу праці № 396-397

   396 397
  • § 52. Роздум дискусійного характеру № 400

   400
  • § 53. Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини № 401-403

   401 402 403
  • § 54. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю № 404-405

   404 405
  • § 55. Усний стислий переказ тексту наукового стилю № 406

   406
  • § 56. Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини № 409

   409
  • § 57. Письмовий докладний переказ тексту-роздуму в художньому стилі № 410-411

   410 411
  • § 58. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису процесу праці (художній стиль) № 412-413

   412 413
  • § 59. Діалог дискусійного характеру № 415-419

   415 418 419
  • § 60. Усний твір-опис зовнішності людини в художньому стилі № 422-426

   422 426
  • § 61. Усний твір-опис процесу праці за власним спостереженням (науковий стиль) № 427-430

   427 430
  • § 62. Усний твір-роздум дискусійного характеру (публіцистичний стиль) № 432-434

   432 434
  • § 63. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною (художній стиль) № 436-438

   436 438
  • § 64. Письмовий твір-опис процесу праці за власним спостереженням (художній стиль) № 439

   439
  • § 65. Письмовий твір-оповідання за поданим сюжетом № 442

   442
  • § 66. Замітка дискусійного характеру в газету (публіцистичний стиль) № 446-448

   446 448
Повідомити про помилку