ГДЗ Українська мова 7 клас М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко 2007 

ГДЗ Українська мова 7 клас М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко (2007 рік)
 • Автори:
 • Тип: Відповіді до підручника
 • Рік видання: 2007
 • Видавництво: Освіта, Київ
 • 5

Обери відповідь до вправи

 • ВСТУП № 2-42

  • § 1. Мова - скарбниця духовності народу № 2-12

   2 3 12
  • § 2. Розділові знаки в реченні № 17-26

  • § 3. Частини мови. Вивчені групи орфограм № 29-42

 • МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ № 53-361

  • § 4. Дієслово як частина мови. Форми дієслова № 53-59

  • § 5. Неозначена форма та особові форми дієслова № 62-68

  • § 6. Види дієслова № 70-80

  • § 7. Часи дієслова № 81-90

  • § 8. Дієвідмінювання дієслів. Дієслова 1 та 2 дієвідмін № 94-106

  • § 9. Способи дієслів. Загальне ознайомлення № 112-133

  • § 10. Творення способових форм дієслова № 134-141

  • § 11. Безособові дієслова № 146-150

  • § 12. Творення дієслів № 152-158

  • § 13. Написання не з дієсловами. Правопис -ться, -шся, в кінці дієслів № 161-162

  • § 14. Букви е, и в особових закінченнях дієслів. Буква ь у дієсловах наказового способу № 166-174

  • § 15. Дієприкметник як особлива форма дієслова № 177-180

  • § 16. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часів № 184-195

  • § 17. Дієприкмеиниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів № 196-202

  • § 18. Безособові дієслівні форми на -но, -то № 206-212

  • § 19. Правопис дієприкметників. Уживання -н у дієприкметниках та -нн у прикметниках дієприкметникового походження № 215-227

  • § 20. Не з дієприкметниками № 229-241

  • § 21. Дієприслівник як особлива форма дієслова № 244-245

  • § 22. Дієприслівники доконаного та недокононого видів, їх творення № 247-254

  • § 23. Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові № 256-259

  • § 24. Правопис дієприслівників. Не з дієприслівниками № 264-273

  • § 25. Прислівник, як частина мови № 274-281

  • § 26. Творення прислівників. Правила наголошування прислівників № 283-291

  • § 27. Ступені порівняння прислівників № 297-305

  • § 28. Правопис прислівників № 312-325

  • § 29. Написання не і ні з прислівниками № 326-336

  • § 30. Написання прислівників через дефіс та разом. Написання прислівникових словосполучень № 337-361

 • СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ № 362-519


Варто переглянути