ГДЗ Українська мова 7 клас А.А. Ворон, В.А. Солопенко 2007 

ГДЗ Українська мова 7 клас А.А. Ворон, В.А. Солопенко (2007 рік)
 • Автори:
 • Тип: Відповіді до підручника
 • Рік видання: 2007
 • Видавництво: Освіта, Київ

Обери відповідь до вправи

 • § 1. Місце української мови серед інших слов’янських мов № 5-12

  5 6 7 11 12
 • Повторення вивченого № 15-50

  • § 2. Синтаксис і пунктуація. Розділові знаки в синтаксичних конструкціях № 15-30

  • § 3. Морфологія та орфографія. Найскладніші орфограми № 31-50

 • МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ. Дієприкметник № 55-124

  • § 4. Дієприкметник як особлива форма дієслова. Відмінювання дієприкметників № 55-65

  • § 5. Дієприкметниковий зворот № 67-74

  • § 6. Активні й пасивні дієприкметники. Творення і вживання активних дієприкметників № 78-88

  • § 7. Творення пасивних дієприкметників № 90-94

  • § 8. Букви н у дієприкметниках та нн у прикметниках № 97-100

  • § 9. Не з дієприкметниками № 106-116

  • § 10. Безособові дієслівні форми на но, -то № 120-124

 • МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ. Дієприслівник № 127-161

  • § 11. Дієприслівник як особлива форма дієслова № 127-131

  • § 12. Не з дієприслівниками № 136-138

  • § 13. Дієприслівниковий зворот № 143-148

  • § 14. Творення дієприслівників недоконаного і доконаного виду № 155-161

 • МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ. Прислівник № 166-248

  • § 15. Прислівник як частина мови. Розряди прислівників за значенням № 166-171

  • § 16. Ступені порівняння прислівників № 176-183

  • § 17. Способи творення прислівників. Наголос у прислівниках № 185-193

  • § 18. Букви н і нн у прислівниках № 197-200

  • § 19. Не, ні з прислівниками № 206-211

  • § 20. Букви и, і в кінці прислівників № 220-223

  • § 21. Дефіс у прислівниках № 227-234

  • § 22. Написання прислівників разом і окремо № 237-248

 • СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. Прийменник № 255-296

  • § 23. Прийменник як частина мови № 255-258

  • § 24. Непохідні й похідні прийменники. Групи прийменників за будовою № 264-268

  • § 25. Написання похідних прийменників № 275-278

  • § 26. Деякі особливості вживання прийменників № 282-296

 • СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. Сполучник № 300-333

  • § 27. Сполучник як частина мови № 300-304

  • § 28. Сурядні сполучники № 308-313

  • § 29. Підрядні сполучники № 320-325

  • § 30. Написання сполучників № 328-333

 • СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. Частка № 342-374

  • § 31. Частка як частина мови. Розряди часток за значенням № 342-349

  • § 32. Правопис часток № 355-360

  • § 33. Не і ні з різними частинами мови № 363-374

 • СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. Вигук № 379-384

  • § 34. Вигук як частина мови. Правопис вигуків № 379-384

 • СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. Повторення вивченого № 389-432


Варто переглянути