Розділ 1. Теплові явища - § 15. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника

Вправа № 15

1. Питома теплота згоряння пороху набагато менша від питомої теплоти згоряння дров. Чому ж тоді сірник, який горить у вашій руці, є досить безпечним, а коли спалахує така сама маса пороху, то можна серйозно постраждати?


Завдання № Вправа №15 - § 15. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника - Розділ 1. Теплові явища - ГДЗ Фізика 8 клас В.Г. Бар’яхтар, С.О. Довгий, Ф.Я. Божинова, О.О. Кірюхіна 2021

2. Яка кількість теплоти виділиться під час повного згоряння кам’яного вугілля масою 10 кг?


Завдання № Вправа №15 - § 15. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника - Розділ 1. Теплові явища - ГДЗ Фізика 8 клас В.Г. Бар’яхтар, С.О. Довгий, Ф.Я. Божинова, О.О. Кірюхіна 2021

3. У процесі повного згоряння гасу виділилося 92 кДж теплоти. Якою була маса гасу?


Завдання № Вправа №15 - § 15. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника - Розділ 1. Теплові явища - ГДЗ Фізика 8 клас В.Г. Бар’яхтар, С.О. Довгий, Ф.Я. Божинова, О.О. Кірюхіна 2021

4. На спиртівці нагріли 300 г води від 15 до 75 °С. Визначте ККД нагрівника, якщо на нагрівання витрачено 8 г спирту.


Завдання № Вправа №15 - § 15. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника - Розділ 1. Теплові явища - ГДЗ Фізика 8 клас В.Г. Бар’яхтар, С.О. Довгий, Ф.Я. Божинова, О.О. Кірюхіна 2021

5. Чайник, що стоїть на газовому пальнику, містить 2 л води за температури 20 °С. Для нагрівання води витратили 42 г природного газу. До якої температури нагрілася вода, якщо вона одержала 40 % тепла, яке може виділитися під час повного згоряння цього газу.


Завдання № Вправа №15 - § 15. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника - Розділ 1. Теплові явища - ГДЗ Фізика 8 клас В.Г. Бар’яхтар, С.О. Довгий, Ф.Я. Божинова, О.О. Кірюхіна 2021

6. Спробуйте пояснити, чому під час спалювання сирих дров виділяється менша кількість теплоти, ніж під час спалювання такої самої маси сухих дров.


Завдання № Вправа №15 - § 15. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника - Розділ 1. Теплові явища - ГДЗ Фізика 8 клас В.Г. Бар’яхтар, С.О. Довгий, Ф.Я. Божинова, О.О. Кірюхіна 2021

7. Установіть відповідність між фізичною величиною та виразом для її визначення.

1   Механічна робота А   ρV
2   Шлях Б   Fl
3   Потужність В   vt
4   Потенціальна енергія піднятого тіла Г   A/t
  Д   mgh

Завдання № Вправа №15 - § 15. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника - Розділ 1. Теплові явища - ГДЗ Фізика 8 клас В.Г. Бар’яхтар, С.О. Довгий, Ф.Я. Божинова, О.О. Кірюхіна 2021

Повідомити про помилку