12 БАЛІВ
С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова Назад до розділів

§ 25. Використання складних речень з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку в текстах різних стилів - СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОЛУЧНИКОВОГО І БЕЗСПОЛУЧНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ