12 БАЛІВ
С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова Назад до розділів

§ 26. Складне синтаксичне ціле і його ознаки. Види і засоби міжфразного зв'язку - СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ