Підручник Українська мова 2 клас М. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик 2019 Частина 1

Назад до підручників 2 клас Українська мова
Підручник Українська мова 2 клас М. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик 2019 Частина 1
  • Автори:
  • Рік видання: 2019
  • Видавництво: Освіта, Київ
  • ISBN: 978-966-983-012-8
  • Кількість сторінок: 144

Анотація

Зміст підручника містить потенціал для цілеспрямованого розвитку особистості дитини засобами різних видів мовленнєвої діяльності, формування ключових компетентностей; розвиток здатності спілкуватися українською мовою для духовного, культурного і національного самовияву, послуговуватися нею в особистому і суспільному житті, у міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей. Відповідно до виучуваної мовної теми учитель на основі поданого в підручнику тексту має можливість запропонувати учням комплекс додаткових завдань, метою яких є спостереження і виявлення функціональної ролі тієї чи іншої мовної одиниці, її лексичної чи граматичної категорії в тексті, у структурі висловлювання.