ЧАСТИНА 1 - Відповіді до вправ

Завдання 109. 1) Один доданок збільшили на 5, а інший — зменшили на 5. Як змінилася сума?


a + 5 + b - 5 = a + b + 5 - 5 = a + b - сума не змінилась.


2) Зменшуване збільшили на 7, а від'ємник зменшили на 5. Як змінилася різниця?


(a + 7) - (b - 5) = a + 7- 5 - b = a - b + 2 - різниця збільшилася на 2


3) Зменшуване і від'ємник зменшили на 8. Як змінилася різниця?


a - 8 - b - 8 = a - b - 8 - 8 = a - b - 16 - різниця зменшилася на 16

Повідомити про помилку