Вправа 66 - ГДЗ 4 клас Математика Гісь 2021

Завдання 66.

120 – 40 = 80      120 : 40 = 3

1) Заміни числа у рівностях буквами латинського алфавіту а, b, c, d. Прочитай рівності, називаючи компоненти і  результати дій.

2) Як знайти зменшуване а? від’ємник b? ділене а? дільник b?

3) Пригадай, як знайти невідоме зменшуване; ділене; невідомий від’ємник; дільник.


1) а - b = с

а - зменшуване

b - від'ємник

с - різниця

а : b = d

а - ділене

b - дільник

d - частка

2) Щоб знайти зменшуване а треба до різниці додати від'ємник.

Щоб знайти від'ємник b треба від зменшуваного відняти різніщю.

Щою знайти ділене а треба частку помножити на дільник.

Щоб знайти дільник b треба ділене поділити на частку.

3) Щоб знайти невідоме зменшуване треба до різниці додати від'ємник.

Щоб знайти ділене треба частку помножити на дільник.

Щоб знайти невідомий від'ємник треба від зменшуваного відняти різницю.

Щоб знайти дільник треба ділене поділити на частку.

Повідомити про помилку