Числа. Дії з числами. Рівняння. Сюжетні задачі - Сторінки 7 - 44

Реклама:

Завдання 37. Заміни перший доданок рівняння числовим виразом на:

1)  додавання;
2) множення;
3) ділення.

Запиши 3 рівняння. Розв’яжи. Зроби перевірку усно.

640 + у = 875


1)

(160 + 480) + у = 875
640 + у = 875
у = 875 – 640
у = 235                             
(160 + 480) + 235 = 875
640 + 235 = 875
875 = 875

2)

80 • 8 + у = 875
640 + у = 875
у = 875 – 640
у = 235                  
80 • 8 + 235 = 875
640 + 235 = 875
875 = 875

3)

3840 : 6 + у = 875
640 + у = 875
у = 875 – 640
у = 235               
3840 : 6 + 235
640 + 235 = 875
875 = 875

Повідомити про помилку
Реклама:
-->