Величини. Сюжетні задачі - Сторінки 132 - 161

Реклама:

Завдання 327. Українські Карпати простягаються на 280 км по довжині і на 110 км по ширині. Площа Прикарпаття і Закарпаття на 24 600 км2 менша від площі Українських Карпат. Знайди площу Українських Карпат, враховуючи
Прикарпаття і Закарпаття.


S Укр. Карпат = 280 • 110 = 30800 (км2);

S Прикарпаття і Закарпаття = 30800 – 24600 = 6200 (км2);

S Укр. Карпат, враховуючи Прикарпаття і Закарпаття =

+ 3 0 8 0 0
  6 2 0 0
  3 7 0 0 0

(км2)

Повідомити про помилку
Реклама:
-->