Числа. Дії з числами. Сюжетні задачі - Сторінки 185 - 223

Реклама:

Завдання 530. Знайди значення поданих виразів, якщо а = 241, b = 4 004.

1) 3 845 : (1 010 – а) • 538

2) 1 000 000 – а • 508 : 4 • 30

3) b – 3 374 : а

4) (а • b – 964 904) • 170

5) (а – b : 22) • 700

6) (964 : а) • b + а • 5


1) Якщо а = 241, то 3845 : (1010 – а) • 538

3845 : (1010 – 241) • 538 = 3845 : 769 • 538 = 5 • 538 = 2690


2) Якщо а = 241, то 1000000 – а • 508 : 4 • 30

1000000 – 241 • 508 : 4 • 30 = 81790


3) Якщо b = 4004, а = 241, то b – 3374 : а = 40047 – 3374 : 241 = 3990


4) Якщо а = 241, b = 4004, то (а • b – 964904) • 170

(241 • 4004) – 964904) • 170 = 10200


5) Якщо а = 241, b = 4004, то (а – b : 22) • 700

(241 – 4004 : 22) • 700 = 41300

 

6) Якщо а = 241, b = 4004, то (964 : а) • b + а • 5

(964 : 241) • 4004 + 241 • 5 = 17221

Повідомити про помилку
Реклама: