ЧАСТИНА 2 - Ділення багатоцифрового числа на двоцифрове

Реклама:

Завдання 420. З-поміж чисел 20, 30, 40, 60, 80, 120 вибери ті, які перетворюють нерівності 480 : m ˃ 12 та 960 : m ˂ 16 в істинні числові нерівності. 


480 : m < 12, якщо m = 20, 30

960 : m < 16, якщо m = 80, 120

Повідомити про помилку
Реклама: