ЧАСТИНА 2 - Ділення багатоцифрового числа на двоцифрове

Реклама:

Завдання 551. Площа прямокутника 480 м², довжина — 40 м. Знайди площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру прямокутника.


Sпрям. = 480 м2
Довжина – 40 м
Sкв. –
?
Ркв. = Рпрям.


1) 480 : 40 = 12 (м) – ширина прямокутника;

2) 2 • (40 + 12) = 104 (м) – Ркв. або Рпрям.;

3) 104 : 4 = 26 (м) – сторона квадрата;
 

4)

×26
26
156
52
676
2)


Відповідь: площа квадрата 676 м2

Повідомити про помилку
Реклама: