Розділ 4. Множення і ділення багатоцифрових чисел - Сторінки 63 - 83

Реклама:

Завдання 331. Прочитай задачу. Порівняй її з попередньою. Як ускладнили задачу? Розв’яжи її.

Із двох пунктів одночасно назустріч один одному виїхали автомобіль, рухаючись зі швидкістю 66км/год,і велосипедист,рухаючись зішвидкістю 18 км/год. Через 3 год відстань між ними становила 46 км. Знайди відстань між двома пунктами.


vавтомоб. = 66 км/год
vвелосип. = 18 км/год
S – через 3 год – 46 км
S –
?


1) 66 + 18 = 84 (км/год) – швидкість зближення;

2) 84 • 3 = 252 (км) – проїхали разом за 3 години;

3) 252 + 46 = 298 (км).

Відповідь: відстань між двома пунктами – 298 км.

Повідомити про помилку
Реклама: