Пригадую будову слова

Вправа 1

Прочитай словосполучення. Нагадай Ґаджикові, до якої частини мови належать виділені слова. Що ти знаєш про цю частину мови?

розмовляти з друзями           зайти до друзів

покладатися на друзів           дізнатися від друзів

приготувати для друзів          побувати в друзів


Прийменник – службова частина мови, яка виражає відношення між словами у реченні.

 

Вправа 2

Запиши словосполучення. За потреби скористайся правилом. Підкресли прийменники і познач співзвучні
з ними префікси.

(по) бігти (по) дорозі (з) ліпити (з) пластиліну
(від) пливти (від) берега (в) лучити (в) мішень
(на) клеїти (на) папір (до) їхати (до) площі

Побігти по дорозі; 

зліпити з пластиліну; 

відпливти від берега; 

влучити в мішень; 

наклеїти на папір; 

доїхати до площі.

Повідомити про помилку