Пригадую будову слова

Вправа 6

Заміни виділені фрази одним словом із префіксом пре- або при- і запиши.

Зразок: Ділянка біля садиби — присадибна ділянка.

1. Не зовсім зачинити двері. 2. Надзвичайно красива музика. 3. Дуже густий ліс. 4. Смуга при кордоні. 5. Трохи мерзла трава. 6. Дуже погана погода.


1. Не зовсім зачинити двері – причинити двері.

2. Надзвичайно красива музика – прекрасива музика.

3. Дуже густий ліс – прегустий ліс.

4. Смуга при кордоніприкордонна смуга.

5. Трохи мерзла трава – примерзла трава.

6. Дуже погана погода – препогана погода.

 

Вправа 7

Утвори за допомогою префікса пре- або при- слова від поданих слів і запиши. З трьома утвореними словами склади і запиши речення.

Вчити, міряти, солодкий, думати, бігти, хоробрий, міський, мудрий, дивний, ховати, кріпити, багато, тягти, шити, гіркий, хитрий, чесати, широкий.


Вчити – привчити; міряти – приміряти; солодкий – пресолодкий; думати – придумати; бігти – прибігти; хоробрий – прехоробрий; міський – приміський; мудрий – премудрий; дивний – предивний; ховати – приховати; кріпити – прикріпити; багато – пребагато; тягти – притягти; шити – пришити; гіркий – прегіркий; хитрий – прехитрий; чесати – причесати; широкий – преширокий.

 

Вчитель намагалася привчити школярів не розмовляти на уроках.

Бабуся зірвала на городі прегіркий перець.

Микита був прехоробрим хлопчиком і завжди захищав слабших і молодших.

Повідомити про помилку