ГДЗ Українська мова 4 клас М.С. Вашуленко, С.Г. Дубовик, О.І. Мельничайко (2004 рік) Частина 1

Назад до ГДЗ 4 клас Українська мова
ГДЗ Українська мова 4 клас М.С. Вашуленко, С.Г. Дубовик, О.І. Мельничайко (2004 рік) Частина 1
72
 • Автори:
 • Тип: Частина 1
 • Рік видання: 2004
 • Видавництво: Освіта, Київ
 • Мова навчання: українська
 • ТЕКСТ № 3-59

  • § 1. Тема, мета, заголовок № 3-26

   3 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 18 19 22 24 26
  • § 2. Роль слів у побудові тексту № 30

   30
  • § 3. Поділ тексту на частини. План № 33-34

   33 34
  • § 4. Текст-розповідь. Текст-опис. Текст-міркування № 35-46

   35 46
  • § 5. Будова тексту № 50-53

   50 53
  • § 6. Замітка до газети № 58-59

   58 59
 • РЕЧЕННЯ № 62-95

  • § 7. Види речень за метою висловлювання та інтонацією № 62-63

   62 63
  • § 8. Основа речення. Зв’язок слів у реченні № 64-75

   64 65 67 69 70 72 74 75
  • § 9. Однорідні члени речення № 77-78

   77 78
  • § 10. Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників № 80-95

   80 81 82 84 85 86 89 90 93 94 95
 • ІМЕННИК № 102-189

  • § 11. Повторення вивченого про іменник № 102-107

   102 103 107
  • § 12. Відмінювання іменників № 108-126

   108 112 113 117 118 122 125 126
  • § 13. Закінчення іменників у родовому відмінку однини № 127-132

   127 128 129 130 132
  • § 14. Зміна приголосних перед закінченням -і в іменниках жіночого та чоловічого роду № 134-137

   134 135 137
  • § 15. Чергування звуків [і] з [о], [е] в іменниках жіночого та чоловічого роду № 141-142

   141 142
  • § 16. Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а(-я) в родовому відмінку однини № 146-147

   146 147
  • § 17. Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини № 149-163

   149 150 151 152 156 159 163
  • § 18. Закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини № 168

   168
  • § 19. Правопис іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в орудному відмінку однини № 172

   172
  • § 20. Правопис відмінкових закінчень іменників у множині № 175-189

   175 176 178 179 180 185 187 188 189
 • ПРИКМЕТНИК № 193-255

  • § 21. Повторення вивченого про прикметник як частину мови № 193-217

   193 194 195 197 198 201 202 204 208 209 213 215 217
  • § 22. Відмінювання прикметників № 220-231

   220 221 222 224 225 227 230 231
  • § 23. Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк- № 236-240

   236 237 238 239 240
  • § 24. Вживання знака м’якшення перед закінченням у прикметниках № 244-251

   244 246 247 248 249 250 251
  • § 25. Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду № 253-255

   253 254 255
Повідомити про помилку