ГДЗ Українська мова 4 клас М.С. Вашуленко, С.Г. Дубовик, О.І. Мельничайко 2004 Частина 1

ГДЗ Українська мова 4 клас М.С. Вашуленко, С.Г. Дубовик, О.І. Мельничайко (2004 рік) Частина 1
 • Автори:
 • Тип: Частина 1
 • Рік видання: 2004
 • Видавництво: Освіта, Київ
 • 3

Обери відповідь до вправи

 • ТЕКСТ № 3-59

  • § 1. Тема, мета, заголовок № 3-26

  • § 2. Роль слів у побудові тексту № 30

   30
  • § 3. Поділ тексту на частини. План № 33-34

   33 34
  • § 4. Текст-розповідь. Текст-опис. Текст-міркування № 35-46

   35 46
  • § 5. Будова тексту № 50-53

   50 53
  • § 6. Замітка до газети № 58-59

   58 59
 • РЕЧЕННЯ № 62-95

  • § 7. Види речень за метою висловлювання та інтонацією № 62-63

   62 63
  • § 8. Основа речення. Зв’язок слів у реченні № 64-75

  • § 9. Однорідні члени речення № 77-78

   77 78
  • § 10. Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників № 80-95

 • ІМЕННИК № 102-189

  • § 11. Повторення вивченого про іменник № 102-107

  • § 12. Відмінювання іменників № 108-126

  • § 13. Закінчення іменників у родовому відмінку однини № 127-132

  • § 14. Зміна приголосних перед закінченням -і в іменниках жіночого та чоловічого роду № 134-137

  • § 15. Чергування звуків [і] з [о], [е] в іменниках жіночого та чоловічого роду № 141-142

  • § 16. Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а(-я) в родовому відмінку однини № 146-147

  • § 17. Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини № 149-163

  • § 18. Закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини № 168

   168
  • § 19. Правопис іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в орудному відмінку однини № 172

   172
  • § 20. Правопис відмінкових закінчень іменників у множині № 175-189

 • ПРИКМЕТНИК № 193-255

  • § 21. Повторення вивченого про прикметник як частину мови № 193-217

  • § 22. Відмінювання прикметників № 220-231

  • § 23. Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк- № 236-240

  • § 24. Вживання знака м’якшення перед закінченням у прикметниках № 244-251

  • § 25. Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду № 253-255


Варто переглянути

21.12 12:53
В проріхах повстяних хмар

До вправи: 176