СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

Вправа 3

Прочитайте і відгадайте загадку Лесі Вознюк. Відгадку поясніть.

Буває кругленький,

з ріжками буває,

вночі його видно,

а вдень він зникає.

  • Назвіть антоніми, вжиті в загадці. Які з них мають протилежне значення тільки в цьому тексті?
  • Складіть загадку, у якій уживаються антоніми.

Місяць.
Вночі – вдень; кругленький – з ріжками.
Зимою білий, а влітку сірий. (Заєць).

Повідомити про помилку