СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

Вправа 2

Прочитай загадку Дмитра Білоуса. Подумай, про які слова тут ідеться. Відповідь обґрунтуй.

В словники занесені ми вчасно,

а вживають нас уже нечасто.

Відробили вік свій, відслужили,

ми у рідній мові старожили.

Та коли про давнину розмова,

кращого, ніж ми, не знайдеш слова.

  • Поясни, як ти розумієш значення слів старожили, давнина

Старожили – той, хто багато років живе в якому–небудь місці.
Давнина – давноминулі часи.

Повідомити про помилку