ЧАСТИНИ МОВИ ІМЕННИК - Відмінки іменників. Відмінювання іменників

Вправа 15

Прочитайте іменники. Визначте рід цих слів

Журналіст, редактор, викладач, музикант, спортсмен, співак, тенісист, гімнаст, акробат.

  • Допишіть іменники жіночого роду. Утворіть від цих іменників форми давального і місцевого відмінків однини за зразком.
  • Розглянь фотоілюстрації. Склади і запиши за ними речення із двома–трьома утвореними іменниками (на вибір).

Журналіст (ч. р.) – журналістка, журналістці, на журналістці;

редактор (ч. р.) – редакторка, редакторці, на редакторці;

викладач (ч. р.) – викладачка, викладачці, на викладачці;

музикант (ч. р.) – музикантка, музикантці, на музикантці;

спортсмен (ч. р.) – спортсменка, спортсменці, на спортсменці;

співак (ч. р.) – співачка, співачці, на співачці;

тенісист (ч. р.) – тенісистка, тенісистці, на тенісистці;

гімнаст (ч. р.) – гімнастка, гімнастці, на гімнастці;

акробат (ч. р.) – акробатка, акробатці, на акробатці.

На співачці темні окуляри. Співачці зробили красиву зачіску. Маленькій тенісистці аплодували глядачі.

Повідомити про помилку