ЧАСТИНИ МОВИ ІМЕННИК - Відмінки іменників. Відмінювання іменників

Вправа 18

Прочитайте поради Алли Свашенко, уживаючи відповідні відмінкові форми іменників.

Пізнай свої (можливість)

і жити вчись по (щирість).

По (совість), без (хитрість),

без (заздрість), (зрадливість).

Хай буде більше (радість)

від (юність) до (старість).

  • Спишіть вірш. Поясніть правопис утворених відмінкових форм іменників. У якому слові чергування голосних не відбувається?
  • Побудуйте звукові моделі іменників-антонімів.

Пізнай свої можливості

і жити вчись по щирості.

По совісті, без хитрості,

без заздрості, зрадливості.

Хай буде більше радості

від юності до старості.

Щирості – [– = о – о – = о],

хитрості – [– о – – о – = о]

Повідомити про помилку