Nice and tasty

Exercise 3. Grammar. Complete the dialogue with some or any. / Граматика. Доповніть діалог some або any.


Waitress: Hello. What would you like? Офіціантка: Привіт. Чого б ви хотіли?

Woman: I’d like (1) some fish with chips, please. Жінка: Я хочу (1) трохи риби з чіпсами, будь ласка.

Waitress: I’m sorry but we haven’t got (2) any fish. Офіціантка: Вибачте, але у нас немає (2) жодної риби.

Woman: OK then. I’d like (3) some pasta. Жінка: Добре тоді. Я хочу (3) макаронів.

Waitress: Is that all? Офіціантка: Це все?

Woman: No, I’d like (4) some dessert too. Is there (5) any chocolate cake? Жінка: Ні, я теж хочу (4) десерту. Чи є (5) шоколадний торт?

Waitress: No, I’m afraid there isn’t. Would you like (6) some carrot cake? Офіціантка: Ні, боюся, що немає. Бажаєте (6) морквяний пиріг?

Woman: Yes, thank you. Жінка: Так, дякую.

Повідомити про помилку