ГДЗ Українська мова 5 клас О.П. Глазова 2013 

ГДЗ Українська мова 5 клас О.П. Глазова (2013 рік)
 • Автори:
 • Тип: Відповіді до підручника
 • Рік видання: 2013
 • Видавництво: Освіта, Київ
 • 15

Кожен розуміє як важливо вміти грамотно спілкуватися і добре знати українську мову, тому рідна мова – одна з найважливіших дисциплін в школі. Щоб добре з нею справлятися потрібно приділяти їй достатньо часу та зусиль, а щоб бути впевненим у власних знаннях – користуватися збірником ГДЗ Українська мова 5 клас О.П. Глазова 2013 року.


Обери відповідь до вправи

 • ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ № 11-72

  • § 1. Частини мови. Основні способи їх розпізнавання № 11-13

   11 12 13
  • § 2. Іменник. Голосні у відмінкових закінченнях іменників № 14-23

  • § 3. Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників № 25-31

  • § 4. Займенник. Особові займенники № 40-41

   40 41
  • § 5. Числівник № 46

   46
  • § 6. Дієслово. Правопис -ться, -іися в кінці дієслів. Голосні в закінченнях дієслів № 53-57

  • § 7. Прислівник. Правопис вивчених прислівників № 60

   60
  • § 8. Прийменник. Сполучник № 65-72

   65 70 72
 • ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ № 77-215

  • § 9. Словосполучення. Головне й залежне слова в словосполученні № 77-86

  • § 10. Речення № 90

   90
  • § 11. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні № 110-113

  • § 12. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини № 114-132

  • § 13. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і) № 138-156

  • § 14.Узагальнювальне слово при однорідних членах речення № 159-169

  • § 15. Звертання. Роль звертань у реченні № 172-177

  • § 16. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами і сполученнями слів № 179-197

  • § 17. Складні речення зі безсполучниковим і сполучниковим зв’язком № 199-205

  • § 18. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові № 209-212

  • § 19. Діалог. Тире при діалозі № 215

   215
 • ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ № 225-471

 • ЛЕКСИКОЛОГІЯ № 474-527

  • § 33. Лексичне значення слова № 474-475

  • § 34. Однозначні й багатозначні слова. Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях № 478-492

  • § 35. Загальновживані (нейтральні) та стилістично забарвлені слова № 494-495

  • § 36. Групи слів за значенням № 497-522

  • § 37. Походження (етимологія) слова № 526-527

 • БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ № 528-591


Варто переглянути

05.04 15:48
Лигпщпгпгпшпшршпшмшилиомоиоилилилилилилилилилилиомомлмлиооомлмомомоилршршршршршршршпшршршршршаосшаосшвощршрщршршршршршршрщрщршрщощощтщщрщрщрщрлршшпмгоплплпплплрллрлмрллрлрлрилшршрлршилппшлршпшпшрршщршрлрлрлррллрлрлррллрлрлррллррллирллрмоомлилилмлмлммллрлрлилилилиилропомоиломлмомшилилилилпг

До вправи: 179

25.04 18:16
4.5.6.7 речення неправильні

До вправи: 199

30.03 13:02
Вы пропустили цифру 3

До вправи: 140

26.01 16:46
Чому книжки а не книжка чому Ольжин якщо правильно Олежкин????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2555

До вправи: 351

19.01 19:44
не правильно написано!!!!!!!!!!!!! не ті завдання що в підручнику!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!фууууу ужас!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЧІКУВАЛА ТАКОГО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

До вправи: 367

08.12 14:15
Не каша а паша

До вправи: 257

Чому варто користуватися ГДЗ?

Бувають випадки, коли учень з якихось причин пропустив заняття в школі і розібратися самостійно з новою темою складно. В такій ситуації на допомогу прийдуть готові домашні завдання. Вибирайте посібник, який вам підходить, наприклад, за авторством Глазової, і дивіться, як правильно вирішити те чи інше завдання.

Всі ГДЗ на «12 балів»

На нашому сайті Ви знайдете багато різноманітних ГДЗ різних авторів: ГДЗ Українська мова 5 клас О. П. Глазова 2018 рік. Вибирайте ту книжку, яка відповідає Вашій навчальній програмі.

Відповіді до вправ з укр мови

Перед тим як переписувати домашню роботу в чистовий зошит, слід ретельно її перевірити. А як це зробити? Звісно, за допомогою ГДЗ, адже ці збірники містять правильні та вичерпні відповіді до усіх вправ та завдань з української мови.

ГДЗ укр мова 5 клас онлайн

Ви можете переглядати збірники готових домашніх завдань дома і в школі. Наприклад, Вам потрібно перевірити виконання самостійної роботи, то ви можете зайти на наш сайт і дивитися правильні відповіді з телефона або планшета. А після того, як ви зробили домашнє завдання, то перевірити його можна зайшовши з ПК або ноутбуку на ГДЗ 5 клас Українська мова Глазова.

Протягом року школярі вивчатимуть такі теми:

 • ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ: словосполучення. Головне й залежне слова в словосполученні. Речення. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальність. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і).Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Звертання. Роль звертань у реченні. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами і сполученнями слів. Складні речення зі безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові. Діалог. Тире при діалозі.
 • ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ звуки мови й звуки мовлення. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв л, ю, є, ї та щ. Вимова звуків, що позначаються літерами ґ і г.Голосні й приголосні звуки. Склад. Правила переносу слів. Наголос. Орфоепія. Орфографія. Приголосні дзвінкі й глухі. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Позначення м’якості приголосних на письмі. Правила вживання знака м’якшення. Правила вживання апострофа. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків. Написання слів іншомовного походження.
 • ЛЕКСИКОЛОГІЯ: Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях. Загальновживані (нейтральні) та стилістично забарвлені слова. Групи слів за значенням. Походження (етимологія) слова.
 • БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ: Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення значущі частини слова. Спільнокореневі слова й форми слова. Вимова та написання префіксів яре-, при-, прі-.

Бажаємо Вам успіхів у навчанні!