ГДЗ Українська мова 5 клас С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова 2018 

ГДЗ Українська мова 5 клас С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова (2018 рік)
 • Автори:
 • Тип: Відповіді до підручника
 • Рік видання: 2018
 • Видавництво: Грамота, Київ
 • 350

Дуже важливо вміти красиво грамотно спілкуватися українською мовою, адже, насамперед, людину сприймають за її мовою. А в наш час спілкуватися письмово так само важливо, як і усно, тому граматика дуже важливо. Вивчити укр мову у 5 класі допоможе ГДЗ Українська мова 5 клас С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова 2018 року за новою програмою.


Обери відповідь до вправи

 • Вступ № 1-9

  • § 1. Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова — державна мова України № 1-9

   1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Повторення вивченого в початкових класах. Текст. Речення. Слово № 11-53

  • § 2. Усні й письмові висловлювання. Аудіювання, читання, говоріння, письмо № 11-16

  • § 3. Текст. Основні ознаки тексту № 18-23

  • § 4. Структура тексту. Тема, мікротема, тематичне речення. Простий план завершеного тексту № 26-32

  • § 5. Види речень за метою висловлювання. Інтонація речень. Розділові знаки в кінці речення № 34-42

  • § 6. Слово як компонент речення. Слово як частина мови № 48-53

 • Лексикологія № 58-134

  • § 7. Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова (повторення) № 58-65

  • § 8. Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). Тлумачний словник № 68-75

  • § 9. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімі № 77-84

  • § 10. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімі № 86-96

  • § 11. Омоніми (повторення й поглиблення). Ознайомлення зі словником омонімів № 100-108

  • § 13. Лексична помилка та її умовне позначення (практично) № 131-134

 • Будова слова. Орфографія № 137-190

  • § 14. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова. Спільнокореневі слова № 137-147

  • § 15. Форми слова. Змінні й незмінні слова № 149-157

  • § 16. Правопис значущих частин слова (повторення). Вимова й написання префікса з- (зі-, с-) № 159-167

  • § 17. Вимова й написання префіксів роз-, без- № 169-176

  • § 18. Вимова й написання префіксів пре-, при-, прі- № 178-190

 • Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія № 191-392

  • § 19. Звуки мови. Голосні та приголосні звуки № 191-200

  • § 20. Приголосні тверді й м’які № 202-210

  • § 21. Дзвінкі й глухі приголосні № 212-219

  • § 22. Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ № 224

   224
  • § 23. Позначення звуків мови на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв е, ї, ю, я та щ № 238-242

  • § 24. Склад. Основні правила переносу слів № 244-249

  • § 25. Наголос. Словник наголосів. Орфоепічний словник. Орфоепічна помилка № 252-260

  • § 26. Вимова наголошених і ненаголошених голосних і позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] у коренях слів № 263-273

  • § 27. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом № 275-286

  • § 28. Ознайомлення з орфографічним словником. Орфограма (практично). Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення № 288-292

  • § 29. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків № 300-307

  • § 30. Спрощення в групах приголосних № 309-316

  • § 31. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Чергування [о] — [а], [е] — [і], [е] — [и] № 318-325

  • § 32. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Чергування [о], [е] з [і] № 327-333

  • § 33. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Букви и, і після ж, ч, иі, щ та г, к, х у коренях слів № 335-343

  • § 34. Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків 11 І- 11' І- И - [ж], [ч], [ш] - [з], [ц'], [с'] № 345-354

  • § 35. Основні випадки чергування у -в , і-й , з - і з - зі № 356-366

  • § 36. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Правила вживання м’якого знака № 368-377

  • § 37. Правила вживання апострофа № 380-392

 • Відомості із синтаксису та пунктуації № 394-515

  • § 38. Словосполучення. Головне та залежне слово в словосполученні № 394-400

  • § 39. Речення. Граматична основа речення (підмет і присудок) № 402-414

  • § 40. Речення з одним головним членом № 417-425

  • § 41. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина № 432-441

  • § 42. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами речення № 444-453

  • § 43. Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами № 455-464

  • § 44. Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні (повторення) № 467-474

  • § 45. Вставні слова та сполучення слів № 476-484

  • § 46. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком № 486-494

  • § 47. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові № 496-503

  • § 48. Діалог. Тире при діалозі № 506-515

 • Повторення й узагальнення вивченого в кінці року № 524

  • § 50. Будова слова й орфографія № 524

   524
 • Зв’язне мовлення № 542-583

  • § 53. Спілкування — важлива складова культури людини № 542-547

  • § 55. Типи висловлювання: розповідь, опис, роздум. Особливості будови висловлювань. Особливості будови розповіді, опису й елементарного роздуму № 554-557

  • § 57. Усний та письмовий докладні перекази розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини № 560-562

  • § 59. Письмовий художній твір-опис предмета (тварини) з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності. Аналіз твору-опису № 569-571

  • § 61. Все про красу й милозвучність української мови № 577-578

  • § 62. Ділові папери. Листування офіційне та неофіційне. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці) № 583

   583

Варто переглянути

06.03 21:56
Свої - свою

До вправи: 395

06.02 20:40
Де номер 360 и 361

До вправи: 362

11.01 18:20
дуже круто

До вправи: 543

30.09 09:47
немає 3. а є тільки 2. а мені потрібно третє в 74 вправі

До вправи: 74

25.05 19:50
сука 519 зажали

До вправи: 515

25.05 19:47
cука бля де 514 мразь

До вправи: 513

09.05 21:07
да бля не ягнята а ягнят

До вправи: 501

09.05 19:42
А де номер 488, 489?

До вправи: 487

09.05 19:13
Не правильно не хотів а хата

До вправи: 498

02.05 19:18
ДЕ 582 ВВФВ

До вправи: 583

01.05 19:44
де 539 ?????

До вправи: 524

26.04 20:25
немає 480-ої вправи!

До вправи: 481

24.04 22:31
не злотий а золотий

До вправи: 479

24.04 22:31
не злотий а золотий

До вправи: 479

20.04 14:23
В вправі 487 неправильно 3 речення

До вправи: 487

Нова програма з укр мови 2018

У 2018 році вийшло багато нових шкільних підручників, в тому числі і ГДЗ Українська мова 5 клас Єрмоленко Сичова. Він вже є у нас на порталі і Ви можете скористатися ним онлайн або завантажити на свій ПК або смартфон. Звісно, крім підручника школяреві потрібен решебник до нього. І, звичайно, він є на нашому порталі “12 балів”.

Відповіді до вправ з укр мови

На уроках в школі та вдома школярі виконують тренувальні вправи, які допомагають краще засвоїти теоретичні знання та дають можливість повправлятися у використанні граматичних правил на письмі та усно. Перевірити будь-яку вправу можна за допомогою ГДЗ Українська мова 5 клас Єрмоленко, Сичова. Це  потрібно зробити, якщо є сумніви в тому, що всі вправи виконані вірно. ГДЗ допоможуть знайти помилку, проаналізувати та виправити її. Такий системний підхід сприяє навчанню та допоможе досягти неабияких результатів.

Домашня робота з укр мови

Після уроку української мови вчитель задає на домашнє завдання різні вправи, які потрібно виконати самотужки. Іноді це буває доволі складно, адже при виникненні спірних питань, школяр не має можливості запитати поради у вчителя.Але відтепер ця проблема вирішена, алде в будь-якого школяра є доступ до ГДЗ Українська мова 5 клас С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова онлайн в будь-який час. цей збірник готових домашніх завдань містить усі правильні відповіді до вправ і допоможе виконати будь-яку з них.

ДЗ з укр мови на 12 балів

що робити, щоб отримати 12 балів за ДЗ з укр мови? Звичайно, потрібно добре знати нову тему, правила граматики та винятки. Перед тим як починати виконувати вправи з укр мови, потрібно прочитати параграф, який зараз вивчається, спробувати його переказати та зрозуміти і тільки після приступати до письмової роботи. Спочатку варто виконати всі вправи в чорновику, тоді перевірити їх за допомогою ГДЗ 5 клас укр мова Єрмоленко Сичова онлайн на порталі “12 балів”, і тільки тоді переписувати їх у чистовик.

Перевіряємо вправи в школі

Відтепер учні мають можливість користуватися готовими домашніми завданнями не тільки вдома з паперовим друкованим виданням, а й у школі, використовуючи сучасні ГДЗ онлайн на порталі “12 балів”. Наш сайт адаптований до будь-яких смартфонів і планшетів, тому ним дуже зручно користуватися. Ви зможете знайти потрібний номер вправи буквально за кілька кліків мишкою.