МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ - 8. Теперішній час - 11. Способи дієслів

134.   I. Написати - напишу, змогти - зможу, наказати - накажу, вичесати - вичешу, вимостити - вимощу, викресати - викрешу, попросити - попрошу, присвітити - присвічу, походити - походжу, поводити - поводжу.

Написати - [н а п и с а т и], вимостити - [в и м о с т и т и], походити - [п о х о д и т и].

Повідомити про помилку