12 БАЛІВ
С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова Назад до розділів

§ 8. Складне речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком - СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ І ЙОГО ОЗНАКИ. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ