12 БАЛІВ
С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова Назад до розділів

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ І ЙОГО ОЗНАКИ. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ