12 БАЛІВ
С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова Назад до розділів

§ 23. Безсполучникові складні речення і синонімічні конструкції - СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ І ЙОГО ОЗНАКИ. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ