12 БАЛІВ
С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова Назад до розділів

§ 18. Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими, допустовими - СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ І ЙОГО ОЗНАКИ. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ