12 БАЛІВ
С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова Назад до розділів

§ 22. Двокрапка і тире в безсполучниковому складному реченні - СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ І ЙОГО ОЗНАКИ. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ