Підручник Фізика 8 клас М.В. Головко, Л.В. Непорожня 2021 

Назад до підручників 8 клас Фізика
Підручник Фізика 8 клас М.В. Головко, Л.В. Непорожня 2021
  • Автори:
  • Рік видання: 2021
  • Видавництво: Педагогічна Думка, Київ
  • ISBN: n/a
  • Кількість сторінок: 279

Слово до учнів

Юні друзі! Набуті в курсі фізики сьомого класу знання про будову речовини, властивості механічного руху, особливості взаємодії тіл, види механічної енергії та її використання людиною, стануть надійним фундаментом для подальшого вивчення однієї з фундаментальних природничих наук, яка є основою сучасної техніки та технологій.

У восьмому класі ви поглиблюватимете знання про природні явища, дізнаєтеся про їх використання в побуті, науці та техніці, внесок видатних українських учених у розвиток світової науки. Основна увага в курсі фізики восьмого класу приділена вивченню теплових та електричних явищ. Визначні досягнення людства в цих галузях фізики забезпечили можливість розгортання наукових досліджень від надр нашої планети до далекого космосу, створення сучасних транспортних та енергетичних мереж, високотехнологічних виробництв, комфортних умов проживання й діяльності людини в різних кліматичних і погодних умовах. Вони утворюють основу різноманітних комп’ютерних систем: від вашого мобільного телефону чи планшета до центру  управління космічними польотами.

У попередньому класі ви переконалися, що людина досліджує явища близького та далекого навколишнього світу завдяки спостереженням та експерименту, які і є основними методами фізики. Проте якими б досконалими не були сучасні пристрої та інструменти, успіх наукової справи значною мірою залежить від ініціативи дослідника, його цілеспрямованості та наполегливості. Так само успіхи у вивченні фізики визначаються не тільки зусиллями вчителя та якістю підручника, а передусім вашою допитливістю, прагненням та умінням творчо підходити до розв’язування тих чи інших задач, працювати самостійно та в команді з товаришами.

Тому важливе місце в курсі фізики восьмого класу належить навчальним проектам. Їх виконання потребуватиме від вас ретельного опрацювання матеріалу, розуміння фізичного змісту явищ та процесів, а також наполегливого творчого пошуку, як самостійного, так і колективного. Кожен виконаний проект стане міні-відкриттям, дасть можливість виявити уміння та навички розв’язувати різноманітні завдання, а також висловлювати власне бачення поставленої проблеми та шляхів її вирішення, що знадобиться в майбутній навчальній, а згодом і професійній, діяльності.

Сподіваємося, що цей підручник буде вашим надійним помічником у виконанні цих нелегких завдань. Автори намагалися викласти навчальний матеріал таким чином, щоб, працюючи з ним, ви розвивали своє мислення, світогляд, формували власні оцінні судження. Сучасний підручник – це не єдине джерело знань про основи фізичної науки. Він є, скоріше, навігатором у організації навчання. Для виконання завдань та підготовки проектів ви можете користуватися додатковими джерелами, наприклад, електронними освітніми ресурсами.

Працюючи з підручником, пам’ятайте, що важливою є саме ваша наполегливість і систематичність роботи. Тому намагайтеся вдумливо читати матеріал параграфа, звертайте увагу на підсумки та узагальнення, виконуйте завдання для самоконтролю. Тож бажаємо вам успіхів у вивченні фізики й сподіваємося, що цей підручник допоможе в цьому.