Підручник Геометрія 8 клас А.П. Єршова, В.В. Голобородько, О.Ф. Крижановський, С.В. Єршов 2021 

Назад до підручників 8 клас Геометрія
Підручник Геометрія 8 клас А.П. Єршова, В.В. Голобородько, О.Ф. Крижановський, С.В. Єршов 2021
  • Автори:
  • Рік видання: 2021
  • Видавництво: Ранок, Харків
  • ISBN: n/a
  • Кількість сторінок: 255

Любі друзі! 

У світі геометрії ви вже не почуваєте себе чужинцями: у сьомому класі ви познайомилися з багатьма важливими етапами її розвитку, почали оволодівати її мовою та опановувати її закони. Але геометрію недарма вважають дивовижною наукою: щоразу нова й непередбачувана, вона відкриває свої найкоштовніші скарби лише тому, хто пройнявся її духом і прагне не зупинятися на досягнутому.

У шкільному курсі геометрії можна умовно виділити декілька напрямів. На початковому етапі переважає «геометрія доведень» — ви вперше зустрілися з поняттям доведення, оволоділи його методами й логікою, навчилися отримувати з одних тверджень інші, обґрунтовувати свої висновки. Протягом цього навчального року чільне місце буде відведене «геометрії обчислень». Чимало теорем, які ви будете вивчати, містять формули, що дозволяють отримати нові числові характеристики геометричних фігур. Найважливішою із цих теорем є знаменита теорема Піфагора, зустріч із якою чекає на вас саме у восьмому класі.

Однак вивчення геометрії не вичерпується лише обчисленнями. Завдяки цьому підручнику ви дослідите нові геометричні фігури, поглибите свої знання з логіки, набудете досвіду розв’язування задач оригінальними методами, дізнаєтеся про життя й здобутки визначних учених минулого. Майже в кожному параграфі вам запропоновано довести математичне твердження або навести приклад, провести аналогію, тобто самостійно рушити до нових знань. Сподіваємося, що кожний крок на шляху пізнання додасть вам упевненості у власних силах і наблизить до нових обріїв науки.

Як користуватися підручником

Підручник має чотири розділи, кожний із яких складається з параграфів, а параграфи — з пунктів. У тексті міститься як теоретичний матеріал, так і приклади розв’язування задач. Найважливіші поняття й факти виділено напівжирним шрифтом.

Вправи і задачі, подані в підручнику, поділяються на декілька груп. Усні вправи допоможуть вам зрозуміти, наскільки успішно ви засвоїли теоретичний матеріал. Ці вправи не обов’язково виконувати подумки — для їх розв’язування ви можете виконати рисунки та провести необхідні міркування в чернетці. Після усних можна переходити до графічних вправ, які виконуються в зошиті або на комп’ютері. Далі йдуть письмові вправи. Спочатку перевірте свої знання, виконуючи задачі рівня А. Складнішими є задачі рівня Б. І нарешті, якщо ви добре опанували матеріал і бажаєте виявити свої творчі здіб ності, на вас чекають задачі рівня В. Значки і біля номерів вправ означають, що ці вправи на розсуд вчителя можуть бути використані відповідно для роботи в парах і групах.

Після кожного параграфа в рубриці «Повторення» зазначено, які саме поняття й факти слід пригадати для успішного вивчення наступного матеріалу (поряд, зокрема, зазначено відповідні параграфи в підручнику: Єршова А. П. Геометрія. Підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. / А. П. Єршова, В. В. Голобородько, О. Ф. Крижановський. — Х.: Вид-во «Ранок». — 2015. — 224 с.: іл.), і наведено відповідні задачі, що підготують вас до сприйняття наступної теми. Для самостійної роботи вдома призначені задачі, номери яких позначено значком . Наприкінці кожного розділу подано контрольні запитання й типові задачі для контрольних робіт, завдяки яким ви зможете краще підготуватися до тематичного оцінювання. Звернувшись до інтернетпідтримки підручника, ви зможете пройти онлайн-тестування і самостійно перевірити рівень ваших знань. Додаткові задачі до розділів допоможуть вам узагальнити вивчене, а задачі підвищеної складності відкриють нові грані геометрії та красу нестандартного мислення. Про можливість скористатися матеріалами сайта вам нагадуватиме значок .

Підсумкові огляди наприкінці кожного розділу послугують своєрідним геометричним компасом і допоможуть орієнтуватись у вивченому матеріалі. Додатки, наведені в кінці підручника, поглиблять ваші знання з окремих вивчених тем, а історичні довідки до розділів та матеріали рубрики «Видатні математики України» познайомлять із деякими цікавими фактами щодо розвитку геометрії та з діяльністю відомих учених.