Підручник Історія України 8 клас В. С. Власов, О.Є. Панарін, Ю.А. Топольницька 2021 

Назад до підручників 8 клас Історія України
Підручник Історія України 8 клас В. С. Власов, О.Є. Панарін, Ю.А. Топольницька 2021
 • Автори:
 • Рік видання: 2021
 • Видавництво: Літера ЛТД
 • ISBN: n/a
 • Кількість сторінок: 286

Як працювати з підручником

Цього року ви докладно вивчатимете ранньомодерну історію України – від кінця XV ст. до кінця XVIII ст. Подорожуючи минулим, довідаєтесь, як складалася доля українського народу, за яких умов сформувалося українське козацтво та як йому вдалося створити українську національну державу. Дізнаєтеся, як події української історії відображають загальноєвропейські процеси того періоду. Помічником для вас буде цей підручник. Кожен параграф відповідає одному або двом урокам. Матеріал кожного уроку поділено на пункти з назвами та на пізнавальні рубрики.

Основні історичні відомості викладено в пунктах параграфів. Зрозуміти, як саме переживали події, про які довідуєтеся на уроці, тогочасні люди, що жили в Україні, вам допоможе робота з джерелами, що збереглися від згаданої доби (уривки з літописів, подорожні нотатки, листи). Крім цього, ви познайомитеся з оцінками вчених, які досліджували ті події. Ви вже знаєте, що робота з історичним джерелом потребує спеціальних умінь і навичок, які ви вдосконалюватимете й цього разу. Цьому сприятимуть запитання та завдання до документів, а також схема роботи з історичними джерелами, яку ми для вас підготували.

ЯК ПРАЦЮВАТИ З ІСТОРИЧНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

1. Визначте, ким був автор документа;

 • зрозумійте, про що йдеться в запропонованому уривку;
 • встановіть, коли відбулися описані події.

2. З’ясуйте, як автор розповіді ставиться до подій або історичних діячів, що їх описано;

 • поміркуйте, навіщо він свідчить про події;
 • окресліть значення подій та явищ, про які йдеться в джерелі.

3. Поясніть, у чому полягає цінність джерела особисто для вас;

 • стисло висловіть власне ставлення до описаних подій і діячів.

У підручнику є завдання, які потребують уміння складати портрет історичного діяча. Є й такі, за якими слід підготувати повідомлення про певну історичну подію.

Щоб ви краще впоралися з такими завданнями, ми підготували схеми їх виконання.

ЯК СКЛАСТИ ПОВІДОМЛЕННЯ

 1. Прочитайте в підручнику матеріал, до якого складаєте повідомлення.
 2. Знайдіть літературу / інформацію в інтернеті, що допоможе вам його підготувати.
 3. Складіть план розповіді.
 4. За планом напишіть зміст повідомлення.
 5. Доберіть ілюстрації, які доцільно використати у повідомленні.

ЯК СКЛАСТИ ПОРТРЕТ ІСТОРИЧНОЇ ОСОБИ

 1. Як відбувалося становлення особистості історичної особи.  Назвіть ім’я та прізвище. Де і коли ця людина народилася? Де і в яких умовах жила, зростала, виховувалася? Як формувалися її погляди?
 2. Персональні якості й риси характеру.  Як персональні якості історичної особи впливали на її діяльність? Які з персональних якостей вам подобаються, а які – ні?
 3. Життєвий шлях історичної особи.  Схарактеризуйте основні справи життя цієї людини. Які успіхи й невдачі траплялися в справах?
 4. Які верстви населення підтримували діяльність історичної особи, а які – ні? Чому? Хто був друзями, а хто – противниками (суперниками)? Чому? Якими були наслідки діяльності? Завдяки чому людство пам’ятає цю людину?\
 5. Ваше особисте ставлення до історичної особи.  Як ви сприймаєте історичну особу. Які почуття викликає у вас її діяльність? Як ви ставитеся до засобів і методів діяльності історичної особи? Обґрунтуйте свою позицію.

Краще зрозуміти суть історичних подій, виявити зв’язок між подіями та їхній перебіг допоможе робота з історичною картою. Виконуючи запропоновані завдання, ви вдосконалюватимете вміння співвідносити події в просторі та часі.

Підручник вам також підкаже, які саме завдання виконувати і як.

До пунктів параграфа, уривків із джерел та ілюстрацій ми пропонуємо завдання, працювати над якими можна самостійно або в парах чи групах. На це вказують малюнки-символи: працюємо самостійно; попрацюйте в парах; попрацюйте в групах.

Завдання, виконувати які радимо в парах, спонукають до розмірковування, навчають порівнювати, аналізувати, робити висновки. У тих завданнях, які запропоновано виконувати в групах, подекуди передбачено пошук відповіді на дискусійні запитання. Обговорення цих питань привчатиме вас дослухатися до думки інших, поважати її, бути стриманими й толерантними до тих, хто не поділяє ваших поглядів.

Звертаємо увагу, що не обов’язково розв’язувати всі запропоновані в матеріалах уроку завдання. Що саме опрацьовувати, обирайте, порадившись із учителем або вчителькою.

Працюючи над текстом підручника, звертайте увагу на тлумачення нових для вас слів і термінів, подані у рубриці «Словник». Ці слова вам необхідно вміти пояснювати та вживати під час відповіді. Рубрика підручника «Історична постать» надасть вам візуальну та коротку довідкову інформацію про важливих політичних діячів та діячок або духовних сподвижників доби. У підручнику є рубрика «Зауважте», яка містить історичні цікавинки для найдопитливіших учнів та учениць. Наприкінці кожного параграфа ви знайдете короткі узагальнення викладеного у параграфі матеріалу, щодо яких запропоновано висловити власну думку. Перевірити, чи добре засвоїли матеріал, вам допоможуть запитання рубрики «Перевірте себе». Кожен розділ завершують завдання – рубрика «Перевірте, чого навчилися». Їх виконання сприятиме систематизації знань з вивченого у розділі матеріалу.

Є в підручнику й практичні заняття, під час яких ви не просто опановуватимете новий матеріал, а навчатиметеся самостійно «видобувати» історичні факти із запропонованих джерел.

Цікавого вам навчання й високих результатів!