Підручник Всесвітня історія 8 клас О.В. Гісем, О.О. Мартинюк 2021 

Назад до підручників 8 клас Всесвітня історія
Підручник Всесвітня історія 8 клас О.В. Гісем, О.О. Мартинюк 2021
  • Автори:
  • Рік видання: 2021
  • Видавництво: Ранок, Харків
  • ISBN: n/a
  • Кількість сторінок: 142

Шановні восьмикласники і восьмикласниці!

Перш ніж розпочати роботу з  підручником, необхідно ознайомитися з  його змістом і  структурою. Матеріал об’єднано в  шість розділів, кожен із яких містить кілька параграфів, що, у  свою чергу, поділяються на пункти. У  тексті ви зустрінете слова й  дати, виділені жирним шрифтом. Це означає, що на них необхідно звернути особливу увагу.

Ви вже знаєте, що історія, як і  будь-яка інша наука, має власну термінологію, і  її необхідно розуміти. Підручник містить дати основних подій, визначення понять і  термінів, інформацію про видатних історичних осіб. Працюючи на уроках і  вдома, обов’язково перевіряйте себе, щоб переконатися, чи правильно ви запам’ятали основні події, персоналії, нові поняття й  терміни.

Параграф розпочинається стислим викладом основних навчальних завдань і  запитаннями на актуалізацію знань. Це допоможе вам пригадати вже відомий матеріал і  підготуватися до сприйняття нового.

Важливу роль для розуміння навчального матеріалу відіграють наведені в підручнику документи, карти, ілюстрації, таблиці та схеми. Працюючи з  параграфом, необхідно прочитати підібрані до нього документи та відповісти на запитання. Розглядаючи ілюстрації, звертайте увагу на підписи, які розкривають зміст зображеного. Схеми й  таблиці унаочнюють зв’язки між складовими певного історичного явища, пояснюють його особливості тощо.

Параграф супроводжується проблемними завданнями та запитаннями до тексту, які допоможуть вам краще його зрозуміти.

Після кожного параграфа наведено запитання і  завдання. Вони допоможуть вам здійснити самоперевірку, осмислити вивчений матеріал і закріпити практичні навички. За необхідності звертайтеся до додаткових джерел.

Підручник має інтернет-підтримку. На його сторінках розміщені QR-коди, за якими ви знайдете:

  • тексти документів;
  • додаткову інформацію до параграфів;
  • матеріали для проведення практичних занять;
  • завдання на узагальнення знань за розділами;
  • онлайн-тестування для підготовки до тематичного контролю за кожним розділом.