Відповіді до вправ

Завдання 77.  За таблицею перевір твердження.

Якщо зменшуване збільшити (зменшити) на кілька одиниць за сталого від'ємника, то різниця збільшиться (зменшиться) на стільки само одиниць.


• Якщо від'ємник збільшити (зменшити) на кілька одиниць за сталого зменшуваного, то різниця зменшиться (збільшиться) на стільки само одиниць.


• Так.

• Так.

Зменшуване 15 18 20 30 30 30
Від'ємник  12 12 12 15 18 20
Різниця 3 6 8 15 12 10
Повідомити про помилку