Розділ 1. Текст - § 4. Будова тексту

Умова:

Прочитай. Доведи, що це текст-міркування, відшукавши в ньому твердження, доведення і висновок.
Хто винайшов папір? Люди? Ні, комахи. Оси відщеплювали тонкі волокнинки з дерева, з'єднували їх клейкою речовиною і пресували доти, доки не одержували паперових пластинок. Комахи використовували їх для утеплення своїх гнізд. Отже, першими творцями паперу були оси (За Олександром Єнченком).
• Добери до тексту заголовок.

Розв'язання:

Перші творці паперу
Твердження: Хто винайшов папір? Люди?
Доведення: Ні, комахи. Оси відщеплювали тонкі волокнинки з дерева, з’єднували їх клейкою речовиною і пресували доти, доки не одержували паперових пластинок.
Комахи використовували їх для утеплення своїх гнізд.
Висновок: Отже, першими творцями паперу були оси.

Повідомити про помилку