Розділ 2. Речення - § 11. Види речень за метою висловлювання та інтонацією

Завдання 3

Розгляньте малюнки. Складіть за одним із них невеликий текст, використовуючи окличні речення. Прочитайте його з потрібною інтонацією.
• Запишіть текст, ставлячи потрібні розділові знаки в кінці речень. Прочитайте виразно записаний текст.

Розв'язання:

Для самостійного виконання.

Повідомити про помилку