Розділ 2. Речення - § 12. Звертання

Завдання 4

Прочитай. Поміркуй, що спільного в цих двох уривках із віршів.
Спи ж ти, малесенький,
пізній бо час.
Леся Українка
Нащо ж ти віченьки знову розкрив?
Спи, моя пташко, то вітер завив.
Олександр Олесь
• Випиши речення зі звертаннями, звертання підкресли.

Розв'язання:

Малесенький - 4 склади, 10 звуків, 11 букв [м а л е с е н’к и й].
Спільного - що це колискові.
Спи ж ти, малесенький, пізній бо час.
Спи, моя пташко, то вітер завив.

Повідомити про помилку