Розділ 3. Слово. Значення слова - § 17. Близькі за значенням слова-синоніми

Завдання 6

Прочитай. Доведи, що це текст.
Хто охороняє здоров'я дерев? Це робить дятел. Цілий день проводить лісовий лікар медичний огляд своєї ділянки. Птах перелітає з дерева на дерево, заглядає в кожну щілину. Від гострого дзьоба незвичайного хірурга не сховатися жодній шкідливій комасі (За Юрієм Старостенком).
• Які слова, близькі за значенням, уживаються в цьому тексті замість слова дятел? З якою метою?

Розв'язання:

Слова і сполучення слів птах, лісовий лікар, незвичайний хірург ужито в тексті для того, щоб не повторювати слова дятел. Крім того, ці слова допомагають пов’язувати між собою речення.

Повідомити про помилку