Розділ 4. Будова слова - § 20. Основа слова. Частини основи

Завдання 1

Прочитайте вірш Бориса Слюсара.
Точна прикмета
- Скажи мені, Миколо,
твій брат прийшов зі школи?
- Авжеж.
- Ти точно знаєш? -
сусідка знов питає.
- Прийшов, бо наша кішка
сховалася під ліжко.
• Випишіть виділені слова, позначте закінчення та основу.

Розв'язання:

Братшкол[и], сусідк[а], наш[а], кішк[а], ліжк[о].

Повідомити про помилку