Розділ 4. Будова слова - § 20. Основа слова. Частини основи

Завдання 2

Утвори і запиши слова із пропонованих основ і закінчень слів.
• Запиши утворені слова. Познач закінчення та основи.
• Від яких основ можна утворити кілька слів?

Розв'язання:

Сел[о], квіт[и], біл[ий], біл[о], біл[иш], бач[иш], гра[є].

Повідомити про помилку