Розділ 4. Будова слова - § 20. Основа слова. Частини основи

Завдання 3

Запишіть слова, позначте закінчення та основу.
Вода, водний, підводний.

Розв'язання:

Вод[а], водн[ий], підводн[ий].

Повідомити про помилку