Розділ 4. Будова слова - § 21. Спільнокореневі слова. Корінь слова

Завдання 1

Порівняйте слова і скажіть, що між ними спільного, а що - відмінного.
Ліслісок, праліслісовий, лісник, лісництво.
• Укажіть у цих словах спільну (однакову) частину. Як вона називається?

Розв'язання:

Ліслісок, праліслісовий, лісник, лісництво.
• Слова, які мають спільну частину, однакову за звучанням і значенням, називають спорідненими. Спільна частина споріднених слів називається коренем. Споріднені слова також називають спільнокореневими.

Повідомити про помилку