Розділ 4. Будова слова - § 21. Спільнокореневі слова. Корінь слова

Завдання 2

Прочитай вірш Марії Познанської.
Хмарка
З далекого моря занесло хмарину.
Приніс її вітер, підгонив у спину.
Стомилась, заплакала хмаронька та
і сльози свої пролила на жита,
на гай, на долини. Сльозини-перлйни.
• Випиши спільнокореневі слова. Добери ще кілька споріднених слів і запиши їх. Познач у них закінчення, основу та корінь.

Розв'язання:

• Хмарк[а], хмарин[у], хмароньк[а], хмарн[ий].

Повідомити про помилку